Players Online
Click to Copy
Online Now
Join Our Discord

Regulamin

Zgadzasz siÄ™ na przestrzeganie zasad naszej witryny oraz wszelkich przepisów, które mogÄ… mieć zastosowanie do tej witryny i twojego uczestnictwa.
Administracja witryny ma prawo do usuniÄ™cia konta w dowolnym momencie, usuniÄ™cia wszelkich treÅ›ci, które mogÅ‚eÅ› zamieÅ›cić, a Twój adres IP i wszelkie dane, które wprowadzasz na stronÄ™, sÄ… rejestrowane, aby pomóc pracownikom serwisu w ich obowiÄ…zkach moderacyjnych.
Administracja witryny ma prawo do zmiany niniejszych warunków i dowolnych reguÅ‚ witryny w dowolnym momencie bez ostrzeżenia. Chociaż możesz być informowany o wszelkich zmianach, to twoim obowiÄ…zkiem jest sprawdzenie niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie.

1. Zakaz atakowania DDOS.
2. Zakaz publikowania niestosownych treści.
3. Zakaz wykorzystywania bÅ‚Ä™dów strony.
4. Zakaz używania wulgaryzmów na forum i w publicznych wiadomoÅ›ciach.
5. Zakaz prześladowania.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.

© 2020 YOURNAME INC. ALL RIGHTS RESERVED..

cyvers copyright