Regulamin
Zgadzasz się na przestrzeganie zasad naszej witryny oraz wszelkich przepisów, które mogą mieć zastosowanie do tej witryny i twojego uczestnictwa.
Administracja witryny ma prawo do usunięcia konta w dowolnym momencie, usunięcia wszelkich treści, które mogłeś zamieścić, a Twój adres IP i wszelkie dane, które wprowadzasz na stronę, są rejestrowane, aby pomóc pracownikom serwisu w ich obowiązkach moderacyjnych.
Administracja witryny ma prawo do zmiany niniejszych warunków i dowolnych reguł witryny w dowolnym momencie bez ostrzeżenia. Chociaż możesz być informowany o wszelkich zmianach, to twoim obowiązkiem jest sprawdzenie niniejszych warunków i zasad w dowolnym momencie.

1. Zakaz atakowania DDOS.
2. Zakaz publikowania niestosownych treści.
3. Zakaz wykorzystywania błędów strony.
4. Zakaz używania wulgaryzmów na forum i w publicznych wiadomościach.
5. Zakaz prześladowania.
By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.